Burse pentru cei mici – CAR Invatamant Falticeni

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CAR Învățământ Fălticeni a demarat proiectul „Burse pentru cei mici”, pentru că, indiferent de vârstă, vom fi mereu copiii părinților noștri! 😀

CAR Învățământ Fălticeni se implică și de această dată în comunitatea din care face parte, de data aceasta fidelizând copiii sau nepoții (din partea bunicilor) membrilor CAR cu peste 12 luni vechime.

Se vor acorda burse însumând total 90.000 lei pentru 100 elevi. Fiecare elev va primi câte 100lei/lună, timp de 9 luni, începând cu luna octombrie 2017.

Vezi aici bursele acordate

Acordarea acestor burse de studiu pentru copiii sau nepoții membrilor face parte dintr-un proiect mai mare inițiat în acest an de către CAR Învățământ Fălticeni sub numele de „Susținem Comunitatea Locală”.

De aici puteți descărca tipizatele de care aveți nevoie pentru acordarea burselor!

Cerere Burse Adeverință Burse Regulament BurseDeclaratie proprie raspundere

Termen de depunere a cererilor: 29 septembrie 2017

„Este de datoria noastră să ne implicăm în comunitate, să venim cu idei noi și de a ajuta la dezvoltarea proiectelor ce se desfășoară acolo unde suntem și noi prezenți prin cele 23 de agenții.” – a declarat doamna dir. economic Antoneta Lionte.

De-a lungul timpului CAR Învățământ Fălticeni  a încercat și a contribuit la dezvoltarea economică și socială a comunităților unde este prezentă, și nu numai. Încercăm să ajutăm la îmbunătățirea infrastructurii de orice tip: sănătate, cultură, educație, sport, antreprenoriat, agricultură sustenabilă etc.

Tot pentru copiii, nepoții și strănepoții membrilor și nu numai am înființat în anii trecuți și FONDUL JUNIOR.

Un instrument de economisire pentru copiii ce nu au 18 ani împliniți, unde sumele economisite sunt bonificate cu un procent de 5-6 ori mai mare față de media financiar-bancară.

     

Regulament acordare Burse

CAR Învățământ Fălticeni – 2017 – 2018

CAR Învățământ Fălticeni a demarat proiectul „Burse pentru cei mici” care constă în acordarea de burse școlare elevilor de gimnaziu și învățământ preuniversitar cu rezultate foarte bune la învățătură și cu situație materială precară în familie.

Se vor acorda burse în valoare totală de 90.000 lei pentru 100 elevi. Fiecare elev va primi cîte 100 lei/lună, timp de 9 luni, începând cu luna octombrie 2017.

Criteriile în baza cărora CAR Învățământ Fălticeni va selecta candidații pentru burse în anul școlar 2017 – 2018 sunt următoarele:

 1. Fiu/fiică a unui membru CAR Învățământ Fălticeni cu vechime de cel puțin 12 luni în cadrul Casei de Ajutor Reciproc; pot fi acceptați și elevi care au un bunic/bunică membri CAR cu o vechime de cel puțin 12 luni la CAR.
 2. Elevul trebuie să urmeze cursurile unei instituții de învățământ gimnaziale sau preuniversitare și să fi promovat anul anterior cu media generală peste 8.50 și 10 la purtare.
 3. Provine dintr-o familie cu situație materială precară.
 4. CAR va acorda bursele după selecția cererilor, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie și în funcție de situația școlară a elevului. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, exclusă fiind doar alocaţia suplimentară pentru copii.
 5. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
 6. Cererea pentru acordarea bursei poate fi depusă în agențiile CAR Învățământ Fălticeni până la data de 29 septembrie 2017. Vor fi luate în considerare doar cererile însoțite de documente doveditoare privind veniturile și componența familei, conform anexei 1.

Anexa nr.1 la Regulamentul pentru acordarea burselor în anul școlar 2017-2018

Bursele de ajutor social se acordă în urma înaintării următoarei documentații:

 • Cerere completată și semnată de membrul CAR
 • Adeverință tip (se poate descărca de pe car-invatamant.ro);
 • Copie CI membru CAR;
 • Copie certificat naștere sau CI elev;
 • Acte doveditoare pentru venit.
 • Acte doveditoare pentru componența familiei

Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani sau C.I. pentru cei peste 14 ani.
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz.

Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din care să reiasă dacă figurează cu dosar;(dacă este selectat)
 • declarație pe proprie răspundere
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2016-2017 pentru toţi membrii adulţi, indiferent de venitul obţinut;
 • alte documente doveditoare, după caz.

 

LASĂ UN COMENTARIU

POSTARI RECENTE

credit rapid nebancar
Blog

Credit rapid nebancar

Răspundem întrebărilor voastre| Totul despre împrumuturi Ce ne interesează la un credit rapid nebancar? Valoarea maximă, perioada de rambursare, condițiile de acordare, actele necesare, dobânda sunt

CITEŞTE MAI MULT »

Follow Us