Intrebari frecvente

    Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi din orice domeniu de activitate sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau din pensii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

    Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful anterior.

    Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia.

    Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

    Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc.

    Şomerii nu pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc, în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

    Calitatea de membru se obţine după depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social minim stabilit de adunarea generală (conferinţă).

    Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata satisfacerii stagiului militar voluntar sau pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

    Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.

    Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

    Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

 • Pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare;
 • Pentru că membrii participă la luarea deciziilor importante privind activitatea casei de ajutor reciproc;
 • Pentru că CAR-ul este o organizație non-profit și asta înseamnă costuri de creditare mai mici;
 • Pentru că este prezentă şi răspunde prompt la solicitările membrilor.
 • 0% comision la deschiderea fondului social
 • 0% comision de administrare a fondului
 • 0% comision de rambursare anticipata
 • 1% comision de administrare – valabil doar pentru imprumuturile optionale (de urgenta) si se plateste o singura data la acordarea imprumutului
 • Procedură simplă, rapiditate în obţinerea împrumuturilor
 • Termenul de rambursare a împrumuturilor este convenabil și accesibil
 • Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate cu dobanzi atractive

ATUURILE C.A.R. sunt si vor ramane si in viitor urmatoarele:

 

 •  aspectul social, reprezentat prin: costuri reduse de creditare, accesul membrilor cu venituri mici la imprumuturi, acordarea unor ajutoare in caz de deces
 • promptitudinea, seriozitatea si responsabilitatea cu care sunte oferite serviciile catre membrii C.A.R.
 • transparenta reprezentata prin absenta unor comisioane ascunse si nu in ultimul rand
 • flexibilitatea de care se poate da dovada atunci cand vorbim de cazuri sociale aflate in dificultate, pentru fiecare membru existând practic o soluție în rezolvarea problemelor sale.

Înainte de a solicita un împrumut trebuie să deveniți membru CAR.
Marimea imprumutului se stabileste in functie de fondul social depus si venitul net al solicitantului și poate fi de până la 50.000 lei.
In functie de marimea imprumutului, istoric de plata, vechime, se stabileste numarul de giranti.

Documentele de care aveti nevoie sunt:


 Adeverinta de salariat – formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu este cazul pentru pensionari);


 BI/CI titular (original și copie) + BI/CI giranți (în cazul în care împrumutul este garantat cu giranți)


 Cerere de împrumut completată de solicitant


 Extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat si stampilat de angajator (pentru salariații din mediul privat).


– Talon de pensie (in cazul pensionarilor);

După caz, comitetul de împrumuturi poate solicita și alte documente edificatoare pentru analiza dosarului de împrumut

a. să participe la conferinţele casei de ajutor reciproc;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
c. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
d. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
e. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru;
f. să primească dobândă la fondul social propriu;
g. să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor cu respectarea termenului prevăzut de statut, dacă se află în situaţie temporară de şomaj ori in alta situatie deosebita şi îşi menţin calitatea de membri sau restituirea partiala a fondului social daca nu este garantat cu acesta imprumutul in derulare;
h. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
i. să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
j. să primească, la solicitare, un extras cu situaţia personală;
k. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru şi să introducă clauza testamentară totală sau limitată. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
l. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

 

a. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
b. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile conferinţei;
c. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
e. să depună la fondul social iniţial, o sumă în limita hotărâtă de conferinţă;
f. să achite ratele şi dobânda la împrumutul contractat în condiţiile stabilite.

 

imprumtururi-site

locatii-banner