Burse pentru cei mici III 2019-2020

    Ca și în ultimii ani, CAR Învățământ Fălticeni va acorda copiilor membrilor burse în valoare totală de 180.000 lei.

 

   Numărul burselor pentru anul 2019 este de 200, așadar, fiecare elev care va beneficia de bursă va primi 100 lei/lună timp de 9 luni.

 

   Bursele se vor acorda copiilor membrilor CAR care urmează cursuri la zi în clasele I – XII.

 

   Nu există un venit minim sau maxim pe cap de familie atunci când se va face punctajul pentru acordarea burselor.


   Departajarea se va face prin coroborarea situației materiale cu mediile elevului din anul precedent.

   Este necesar ca elevul să fi avut media generală cel puțin 9 sau calificativul     

   Foarte Bine și 10 la purtare pentru a fi luat în considerare pentru acordarea bursei.


   De asemenea, una dintre condiții este și ca membrul să aibă o vechime de cel puțin 12 luni în CAR și să nu fi avut restanțe la plata ratelor sau contribuției.


   Cererea pentru acordarea bursei poate fi depusă în agențiile CAR Învățământ Fălticeni până la data de 10 octombrie 2019. Vor fi luate în considerare doar cererile însoțite de documente doveditoare privind veniturile și componența familei, conform anexei 1.

 


 

Actele necesare înscrierii în program se pot descărca de aici.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest